TeamDIVING

Optagelsesprocedurer - TeamDIVING
Tilmelding

Tilmeldingen skal ske i forbindelse med eller umiddelbart efter ”Dag for nye elever” d. 30.4.16. Enten via valgfagsskemaet (afleveres til ”Dag for nye elever”) eller en mail til kontoret (kontor@skovboefterskole.dk). Eleven vil så modtage opkrævning på 1. rate og denne skal betales inden 30.5.2016.


Deltagerbegrænsning

 • Det ideelle deltagerantal på TeamDIVING er 15 personer.
 • Optagelsesgaranti frem til 30. Maj 2016: Alle elever der ansøger, og indbetaler første rate inden den 30. Maj vil blive optaget på holdet.
 • Ansøgning efter 30. Maj 2016: Efter 30.maj begrænser vi optagelsen på teamet til 15 elever. Elever optages i den rækkefølge tilmelding og betaling finder sted.

Pris

Vi har med udgangspunkt i de faktiske udgifter, beregnet vores takster for Team DIVING 2016 / 2017.
1. rate maj 2016 2.000 kr.
2. rate sept. 2016 4.500 kr.
3. rate nov. 2016 4.000 kr.

Registrering - TeamDIVING

Når du:

 1. har tilmeldt dig til TeamDIVING
 2. har betalt 1. rate
 3. har modtaget bekræftelse på optagelse
er der en række nødvendige registreringer.

Den nødvendig efterregistrering til TeamDIVING indebærer 5 trin.

 • Trin 1: Registrering hos Skovbo Efterskole (via diveteam.dk) Åben for registrering
 • Trin 2: Registrering hos SSI - som udsteder certifikatet
 • Trin 3: Udfyldning af helbredscertifikat.
 • Trin 4: Eventuel lægeerklæring. (Se beskrivelse)
 • Trin 5: Underskrifter på Training Record på opstartsdagen.
 • Trin 6: Forevisning af pas og EU-sygesikring på opstartsdagen.

Trin 1 - 3
Trin 1: Registrering hos Skovbo Efterskole

Registrering er nødvendig i forbindelse med bestilling af rejsen. Personfølsomme oplysninger behandles af medarbejdere på Skovbo Efterskole, med samme fortrolighed som vi håndterer øvrige personfølsomme oplysninger. Såfremt eleven ikke har pas og Blåt sygesikringsbevis, bedes det bestilt snarest.

Registrering foregår her: https://www.diveteam.dk/register.php

Trin 2: Registrering hos SSI

Registrering hos vores uddannelsesorganisation er nødvendigt for at vi ved kursusstart kan tildele eleven et online kursusmateriale. Registrering er gratis, og giver adgang til den første del af det online kursusmateriale.

Registrering foregår her:
SSI - Scuba Schools International - www.diveSSI.com - Register Now

Medarbejdere på dykkercenteret i Roskilde: Scansub DK Diver - I møder dem i svømmehallen.

Trin 3: Udfyld helbredserklæring

Det kræver en sund krop og en god fysik for at kunne dykke sikkert og komfortabelt.

Derfor skal eleverne:

 • Være i god form (eller ønske at arbejde målrettet på det).
 • Udfylde en helbredserklæring.
 • Få lavet en eventuel lægeerklæring.

Helbredserklæringen downloades her. For at kunne starte på TeamDIVING skal eleven udfylde følgende afsnit i helbredserklæringen:

 • Helbredshistorie
 • Kursisten
Bemærk: Helbredserklæringen skal udfyldes så præcist som muligt, for at forsikringen er gældende.
Lægeerklæring afleveres på opstartsdagen i august.

Ved spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig.

Claus Møller Bæk
Leder TeamDIVING
cb@skovboefterskole.dk

Trin 4 - 6
Trin 4: Eventuel lægeerklæring

Bliver du nødt til at svare ”ja” til nogle af spørgsmålene i afsnittet ”helbredshistorie” er det ikke nødvendigvis en hindring for på en sikker måde at kunne være med på TeamDIVING. Både dykkercenteret på Fuerteventura og dykkerorganisationen (SSI), der skal udstede certifikatet, vil forlange at eleven har en lægeerklæring på at eleven kan dykke.

Medbring helbredserklæringen til jeres egen læge, og bed ham udfylde og underskrive afsnittet "Lægen".

Bemærk: Almindelig praktiserende læger og speciallæger er ikke nødvendigvis uddannet i dykkerfysiologi og har derfor stramme retningslinjer. Hvis de ikke godkender dig, kan du kontakte en specialiceret dykkerlæge, som efter en grundig undersøgelse kan afgøre om du er helt fit for dykning.

Bemærk: Der kan være lang ventetid på en lægeerklæring, - så få den lavet i god tid.

Ved spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig.

Claus Møller Bæk
Leder TeamDIVING
cb@skovboefterskole.dk
Trin 5: Training Record

På opstartsdagen i august skal forældre underskrive elevens originale "training record" (skolen medbringer), som er en forudsætning for påbegyndelse af dykkercertifikatet. En kopi findes her.

Trin 6: Pas og EU sygesikring

På opstartsdagen laver vi en kopi af pas og EUsygesikringskortet (Det BLÅ). Dette er en stor hjælp i forbindelse med rejsebestilling og hvis eleven på rejsen skulle miste sine rejsepapirer.

Medbring PAS og DET BLÅ EUbevis.